Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hướng dẫn một số điều về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Ngày 12/07/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Phính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 58/2021/TT-BTC.

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/he-thong-van-ban-tai-chinh/huong-dan-mot-so-dieu-ve-chung-khoan-phai-sinh-va-thi-truong-chung-khoan-phai-sinh-336481.html