Hướng dẫn phân bổ quyền sử dụng đất thuê

Gốc
(DĐDN) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn về phân bổ quyền sử dụng đất thuê đối với Công ty TNHH phát triển Hồ Tây.

Theo đó, nếu Công ty được nhà nước cho phép sử dụng quyền sử dụng đất thuê trong thời hạn 26 năm để góp vốn liên doanh với Bên nước ngoài thực hiện dự án đầu tư là 49 năm; nếu quyền sử dụng đất góp vốn này thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của Pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN kể từ khi dự án đi vào hoạt động.

Hết thời hạn sử dụng quyền sử dụng đất góp vốn, Công ty phải nộp tiền thuê đất và tính tiền thuê đất vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Nguồn: Công ty Kiểm toán Quốc tế UNISTARS

Bài đọc nhiều:

>>> DN Hà Nội “than” về giá thuê đất

Tin nóng

Tin mới