Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy và học tập

Gốc

ND- Để thống nhất việc sử dụng sách giáo khoa (SGK) và các tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập từ năm học 2008 - 2009 theo quy định của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa có văn bản hướng dẫn gửi các sở GD và ĐT.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127530&sub=74&top=41