Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2009.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/190410