Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc

Gốc
NDĐT - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 19 ngày 23-9 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tin nóng

Tin mới