Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Gốc

Bộ Công an và Bộ Tài chính vừa có Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/11/79051.cand