Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án ODA

Gốc
Thông tư dưới đây của Bộ Tài chính được ban hành ngày 23-10 nhằm hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Tin nóng

Tin mới