(DĐDN) - Tổng cục Thuế vừa có công văn trả lời hướng dẫn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai hóa đơn điện tử đối với dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thông tin cước trả sau.

Theo đó, về nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử và điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử: người bán phải thông báo cho người mua về định dạng hóa đơn điện tử, cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa người bán và người mua.

Bên cạnh đó, VNPT phải thực hiện kết chuyển dữ liệu từ phần mềm bán hàng vào phần mềm kế toán theo định kỳ (1 tháng/ lần) theo số tổng cộng để thực hiện hạch toán kế toán và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Nội dung hóa đơn điện tử phải thể hiện được chữ ký điện tử và mã số thuế của người mua. Tuy nhiên, cũng có một số không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán như: hóa đơn điện, hóa đơn cước, hóa đơn dịch vụ viễn thông….

Về tên liên hóa đơn trên hóa đơn điện tử: Trong ký hiệu mẫu số hóa đơn (mẫu hóa đơn), doanh nghiệp sử dụng ký tự số "0" để thể hiện số liên hóa đơn, trên hóa đơn điện tử không phải có tên liên hóa đơn.

Về hình thức định dạng khi lưu trữ hóa đơn điện tử: Lưu hóa đơn dưới dạng cấu trúc dữ liệu và phải đảm bảo nội dung của hóa đơn điện tử có thể truy cập và sử dụng để tham chiếu hoặc chuyển tải về đúng định dạng hóa đơn để in khi cần thiết; hóa đơn điện tử được lưu trữ cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận hóa đơn điện tử.

Về gửi hóa đơn điện tử cho người mua: chuyển toàn bộ hóa đơn điện tử của khách hàng lên Website để khách hàng có thể tra cứu hóa đơn điện tử bằng cách truy cập vào Website của VNPT tỉnh, thành phố để nhận và tải hóa đơn điện tử.

Trường hợp khách hàng là đơn vị kế toán đăng ký nhận hóa đơn điện tử qua email thì VNPT thực hiện gửi hóa đơn điện tử qua email cho khách hàng.

Trường hợp khách hàng là cá nhân thanh toán tiền cước dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin cước trả sau tại quầy, thanh toán qua các thiết bị điện tử (POS, Internet, Mobile, ATM), …. thì VNPT phải có hình thức xác nhận thanh toán phù hợp.

Về chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy: Hóa đơn điện tử là một hình thức hóa đơn do đó VNPT sử dụng hóa đơn điện tử để phục vụ cho hạch toán kế toán và kê khai thuế. VNPT được phép in hóa đơn điện tử ra giấy để gửi cho khách hàng trong trường hợp: Khách hàng là đơn vị kế toán cần hóa đơn để kê khai, khấu trừ thuế nhưng không có phương tiện nhận hóa đơn điện tử; Khách hàng là cá nhân thanh toán cước tại nhà; Khách hàng thanh toán cước tại quầy giao dịch của VNPT.

Về chữ ký trên văn bản thỏa thuận trong trường hợp phát hiện sai sót: Đối với trường hợp hóa đơn điện tử đã lập sau đó phát hiện sai sót thì VNPT được phép lập văn bản xác nhận sai sót bằng giấy có chữ ký của người mua và người bán. VNPT lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót theo quy định.

Công ty Kiểm toán quốc tế UNISTARS

Email Print

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, phần mềm, khách hàng, lưu trữ, thanh toán, dịch vụ viễn thông, hóa đơn điện tử