Hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 mũi hai cho trẻ

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; hướng dẫn về tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/huong-dan-tiem-vaccine-covid-19-mui-hai-cho-tre-43385.htm