Hướng dẫn tránh thai bằng cách tính vòng kinh nguyệt

Gốc
Phương pháp tránh thai này có ưu điểm tiết kiệm, cho cảm giác thật nhưng hiệu quả an toàn không tối ưu.

Hoàng Thanh Vân