Hướng dẫn vay vốn hỗ trợ việc làm

Gốc
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Hướng dẫn vay vốn hỗ trợ việc làm - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo Điều 28 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP , người lao động, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu vay vốn từ Quỹ lập hồ sơ vay vốn gửi chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (sau đây gọi chung là Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương) nơi thực hiện dự án.

Thông tư 45 hướng dẫn, hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người lao động gồm có: Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã về việc cư trú hợp pháp; Bản sao giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 của Luật Việc làm (nếu có): đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân. Đối với người khuyết tật là bản sao giấy xác nhận khuyết tật do UBND xã, phường, thị trấn cấp.

Vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm gồm: Dự án vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã nơi thực hiện dự án theo mẫu.

Bản sao giấy tờ chứng minh cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng ưu tiên được hướng dẫn như sau: đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật là bản sao Quyết định về việc công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số bao gồm: danh sách lao động là người dân tộc thiểu số, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân và bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người lao động trong danh sách.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số bao gồm: danh sách lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số, bản sao giấy xác nhận khuyết tật của những người lao động là người khuyết tật do UBND cấp xã, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân của những người lao động là người dân tộc thiểu số và bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người lao động trong danh sách.

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đúng đối tượng, bảo đảm mục tiêu giải quyết việc làm và bảo toàn vốn; đối với người lao động thực hiện cho vay trực tiếp hoặc thông qua hộ gia đình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2015. Các quy định về hồ sơ vay vốn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2015.

Minh Hoàng

Share on Tumblr

Tin nóng

Tin mới