Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hướng dẫn việc giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Gốc

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106258&sub=68&top=40