Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hướng dẫn xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT - Bộ Nội vụ và Tài chính vừa có Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10-10-2006 của Chính phủ về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123637&sub=68&top=40