Hội nghị (HN) Bộ trưởng môi trường cấp cao Đông Á lần thứ nhất, tổ chức tại Hà Nội vào 9.10 thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.