Hướng đến môi trường đấu thầu bình đẳng

Gốc
Doanh nghiệp trong nước buộc phải làm nhà thầu phụ ở những dự án quốc tế có giá trị lớn; tình trạng “giá rẻ trúng thầu” khiến nhiều dự án chậm tiến độ, chất lượng công trình kém; nhiều văn bản pháp luật giữa các bộ, ngành còn chồng chéo… là số ít trong nhiều hạn chế của Luật Đấu thầu năm 2005. Hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Quốc hội dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) để lấy ý kiến nhằm giải quyết những hạn chế và nhiều vấn đề nảy sinh trong công tác đấu thầu… Dự kiến Luật Đấu thầu (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp tới.

Tin nóng

Tin mới