Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hướng đến nền kinh tế ít các-bon

Gốc

ND - Ngày Môi trường thế giới 5-6 năm nay, tại Wellington, New Zealand và nhiều nơi khác, vang lên thông điệp "Hãy thay đổi thói quen: Hướng đến một nền kinh tế ít các-bon" nhắc nhở các quốc gia, các cộng đồng và mỗi người từ bỏ thói quen nguy hại, đó là: "thói quen các-bon".

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123562&sub=72&top=41