Hằng năm, các thầy thuốc Viện Y học cổ truyền Quân đội đều hành quân về vùng sâu, vùng xa khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc...