Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hướng mở mới ở miền Trung - Tây Nguyên

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Vừa qua, đoàn cán bộ của Tổng cục Du lịch Thái Lan đã sang làm việc với Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, bàn việc liên kết phát triển du lịch đường bộ giữa Việt Nam-Thái Lan trong thời gian tới...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.tinkte.24762.qdnd