Hương Sơn cần hơn 620 tỷ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Gốc
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2021, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí và giải pháp huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng với hơn 620 tỷ đồng.

Đối với 9 tiêu chí cấp huyện, đến nay đã đạt 4/9 tiêu chí. Hương Sơn đã xác định được nội dung, lộ trình khá rõ, có cân đối nguồn lực thực hiện hoàn thành 9/9 tiêu chí vào năm 2021.

Trong tổng số nguồn dự kiến cần huy động 620 tỷ đồng này, nguồn vốn đã xác định là: 418,6 tỷ đồng (chiếm 67,5%); nguồn chưa xác định, dự kiến được hưởng theo cơ chế đặc thù và đề xuất hỗ trợ: 201,5 tỷ đồng (chiếm 32,5%).

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay, Hương Sơn có 19/30 xã đạt chuẩn, còn 11 xã chưa đạt chuẩn. Huyện phấn đấu 6 xã đạt chuẩn trong năm 2019, 5 xã còn lại đạt chuẩn trong năm 2020.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Hương Sơn đã tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình; các xã nỗ lực phấn đấu cao. Đặc biệt, Hương Sơn đã xác định được nội dung, lộ trình khá rõ, có cân đối nguồn lực thực hiện.

Hương Sơn hiện còn hơn 25 km đường giao thông (đường huyện) chưa đạt chuẩn, đòi hỏi đầu tư nguồn lực lớn

Đối với 9 tiêu chí cấp huyện, đến nay đã đạt 4/9 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, văn hóa - giáo dục - y tế và môi trường, trong đó có 2 tiêu chí: giao thông và môi trường còn khối lượng lớn.

Cụ thể, về tiêu chí giao thông (đường huyện), đến nay đã đạt chuẩn theo quy định 59,75 km (đạt 70,4%), còn 25,12 km cần đầu tư, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng để đạt chuẩn.

Về tiêu chí môi trường, hiện địa phương chưa có nhà máy xử lý rác.

Bá Tân