Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hướng tới các phiên giao dịch việc làm chuyên ngành trình độ cao

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Từ đầu năm 2008 đến nay, sàn giao dịch việc làm Hà Nội đã tổ chức liên tục 6 phiên giao dịch vào ngày 20 hàng tháng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=72456