Hướng tới các thành phố bền vững về môi trường

Gốc
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết các hội nghị Bộ trưởng môi trường diễn ra từ ngày 6 - 9/10 tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Tin nóng

Tin mới