Ngày 20-1, là ngày lịch sử trọng đại đối với nước Mỹ. Ông Ô-ba-ma chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 44. Người dân Mỹ hi vọng dưới “tay chèo” của ông Ô-ba-ma, nước Mỹ sẽ thực sự thay đổi...