Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp từ chủ trương

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ) nhằm hỗ trợ việc thực hiện thành công kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (2006-2010), tuân thủ các cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả và có hiệu suất cao, góp phần chống tham nhũng và lãng phí thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/192728