Hướng tới thành phố xanh và bền vững tại Việt Nam

Gốc
(HNM) - Trong hai ngày 24, 25-10, tại Đà Nẵng, Bộ Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Cộng đồng hành động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) tổ chức hội thảo với chủ đề "Phát triển đô thị hợp nhất - Hướng tới thành phố xanh và bền vững tại Việt Nam".

Các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề về xây dựng đô thị tăng trưởng bền vững; quản lý tổng hợp rủi ro ngập lụt đô thị và lồng ghép BĐKH vào quy hoạch đô thị. Hội nghị cũng là sự kiện cho ra mắt các tài liệu nghiên cứu với những khuyến nghị và đề xuất cụ thể cho việc giảm mối đe dọa của BĐKH đối với các cộng đồng đô thị tại Việt Nam. Các nghiên cứu này được thực hiện thông qua Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả năng chống chịu với BĐKH do Quỹ Rockefeller tài trợ. Ngoài ra, các đại biểu trong và ngoài nước cũng đã đi thăm những mô hình nhà có khả năng ngăn ngừa tác động của BĐKH từ sáng kiến của GIZ tại Đà Nẵng...

Tin nóng

Tin mới