Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nêu gương sáng và làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ yêu cầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ 'học tập' sang 'làm theo', chứ không chỉ nói suông, học thuộc lòng.

Tổng Bí thư phân tích kỹ và đưa ra dẫn chứng lập luận chặt chẽ, thuyết phục khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05 thực sự đi vào cuộc sống đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt. Đó là: Nhiều vấn đề khó, hết sức phức tạp trong công tác xây dựng Đảng, nhất là gắn với việc chỉnh đốn Đảng, đã được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ, và đến nhiệm kỳ Đại hội XII đã được giải quyết có kết quả rõ rệt. Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình thực sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước, phụng sự Nhân dân.

Lực lượng TNXP Việt Nam là do Đảng và Bác Hồ sáng lập, Hội Cựu TNXP Thanh Hóa đã cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng cuộc vận động “Cựu TNXP Thanh Hóa làm theo Bác”. Đối với cựu TNXP Thanh Hóa, không chỉ nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, hoạt động nghĩa tình đồng đội mà còn phát huy tốt vai trò nhân chứng lịch sử để tiếp tục giải quyết đầy đủ các chính sách đối với hội viên, đồng thời làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; nêu gương sáng trong vận động gia đình, con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương...

Nguyễn Đức Lâm

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu TNXP tỉnh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/theo-guong-bac/huong-ung-bai-viet-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-nbsp-neu-guong-sang-va-lam-tot-cong-tac-giao-duc-truyen-thong-yeu-nuoc-nbsp-dao-duc-ly-tuong-cach-mang-cho-the-he-tre/140838.htm