Hưởng ứng tham gia Cuộc thi 'Sáng kiến vì cộng đồng' lần thứ 4

Gốc

ĐTO - Chương trình "Sáng kiến vì cộng đồng" là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét đẹp văn hóa cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội của đất nước, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ 4 do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức. Một trong những nội dung quan trọng nhất của Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng là "Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng". Các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến vì cộng đồng được thực hiện ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, giao thông - vận tải, khoa học - công nghệ, du lịch, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới,… Các dự án dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Đối tượng giam gia cuộc thi là tất cả các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam hoặc nước ngoài, không giới hạn độ tuổi… quan tâm đến các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động mang lại ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.

Các thành viên dự thi gửi “Bản đăng ký tham gia” về Phòng Truyền thông, Ban Thư ký - Tạp chí Cộng sản, số 28 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: (024) 3942.9756/61. Email: phongtruyenthongtccs@gmail.com. Thể lệ và các thông tin về cuộc thi được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên website: www.sangkienvicongdong.vn. Thời gian nhận đăng ký từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Dự kiến, sẽ tổng kết, trao giải vào tháng 5/2022.

Cơ cấu giải thưởng gồm có 2 loại giải thưởng. 01 hệ thống giải “Sáng kiến về Khoa học - Kỹ thuật”; 01 hệ thống giải “Sáng kiến về tác nghiệp quản lý”. Mỗi loại sẽ có: 01 Giải A (50.000.000 đồng/giải), 02 Giải B (35.000.000 đồng/giải), 03 Giải C (25.000.000 đồng/giải) và 05 Giải Khuyến khích (10.000.000 đồng/giải).

Ban Tổ chức khuyến khích các thành viên tham gia dự thi chia sẻ học hỏi để tự hoàn thiện sáng kiến của mình, khuyến khích các sáng kiến dự thi có cùng ý tưởng, hợp tác để cùng hoàn thiện bài thi chung nhằm xây dựng được những dự án tốt nhất vì lợi ích cộng đồng.

Đ.D

Nguồn Đồng Tháp http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/huong-ung-tham-gia-cuoc-thi-sang-kien-vi-cong-dong-lan-thu-4-97412.aspx