(ANTĐ) - Để nâng cao nhận thức và lòng tự hào cho tuổi trẻ Công an Thủ đô về truyền thống 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng CAND và 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005/19-8-2010), Ban Thanh niên CATP ngày 13-10 đã triển khai Chương trình hành động với nhiều hoạt động phát huy được vai trò sức trẻ xung kích.

Chương trình hành động này góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô với nhân dân, từ đó động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, công tác trong thành phố Hà Nội tích cực ủng hộ và giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức các hoạt động của Chương trình phải gắn với phong trào “3 thi đua hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội” và có nội dung thiết thực, mang màu sắc thanh niên, không phô trương, lãng phí và được diễn ra sâu rộng từ cơ sở thu hút đông đảo cán bộ, thanh niên tham gia. Ban Thanh niên CATP yêu cầu đoàn viên, thanh niên dù ở vị trí công tác nào cũng luôn nêu cao tinh thần tận tụy với công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất. Mỗi đoàn viên phải thực hiện tốt khẩu hiệu “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, luôn giữ thái độ ân cần, lễ phép đối với nhân dân. Tuổi trẻ Công an Thủ đô cũng tích cực, chủ động đấu tranh với các biểu hiện trung bình chủ nghĩa, tư tưởng ngại khó, thụ động, chọn vị trí công tác, lười nghiên cứu, học tập… Với yêu cầu 100% cơ sở Đoàn có công trình, phần việc thanh niên chào mừng 65 năm Ngày thành lập lực lượng CAND hướng vào các khâu yếu, việc khó trong công tác chuyên môn của đơn vị; 100% đoàn viên có tinh thần vì nhân dân phục vụ, nhận thức rõ vai trò của nhân dân và tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 100% cơ sở Đoàn tổ chức được các hoạt động xã hội, tình nguyện giúp đỡ nhân dân, không có đoàn viên có thái độ cửa quyền, sách nhiễu, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân bị nhân dân phê bình.