Năm 2007, trong danh sách quy hoạch cán bộ dự bị diện Thành ủy quản lý của Sở Xây dựng có được 5 cán bộ nữ. Đến năm 2012, con số này xuống còn 1. Sở VH-TT-DL năm 2007 quy hoạch 15 cán bộ nữ, đến năm 2012 chỉ có 2. Đó là 2 trong số nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn TPHCM đang hụt hơi trong công tác quy hoạch cán bộ nữ. Báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho thấy, năm 2007, cán bộ nữ dự bị chức danh diện Thành ủy quản lý đạt 18,53%, năm 2012 đạt 18,45%...

HỒNG HIỆP