Hủy bỏ 132 dự án tại huyện Thống Nhất

Theo UBND H.Thống Nhất, trong giai đoạn 2015-2021, qua rà soát tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn huyện có thu hồi đất theo nghị quyết của HĐND tỉnh thì có 132 dự án với diện tích 341ha phải hủy bỏ. Nguyên nhân phải hủy bỏ các dự án trên là do quá trình thực hiện không phải thu hồi đất hoặc quá 3 năm chưa triển khai thực hiện.

Việc thực hiện thu hồi đất cho các dự án đang gặp phải một số khó khăn nên dẫn đến dự án chậm tiến độ phải hủy là vì trong quá trình áp dụng những quy định của pháp luật với dự án chuyển tiếp giữa Luật Đất đai năm 2003 và 2013, gặp nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư, thu hồi đất. Một số hộ dân chưa đồng tình với giá đất bồi thường vì cho rằng thấp hơn nhiều so với giá chuyển nhượng ngoài thị trường.

Khánh Minh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202207/huy-bo-132-du-an-tai-huyen-thong-nhat-3125051/