250.000 tỉ đồng là khối lượng trái phiếu Chính phủ được Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính công bố như mục tiêu huy động vốn cho ngân sách nhà nước qua kênh này cho năm 2017.

Huy dong 250.000 ti dong trai phieu Chinh phu nam 2017 - Anh 1

Các thành viên chia sẻ tại Hội nghị thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ 2017 tại HNX ngày 18-1. Ảnh: Phương Tú.

Số tiền này khá lớn và dường như tiếp tục thể hiện sự lạc quan của những người phát hành trái phiếu Chính phủ trong năm nay, sau khi đã đạt kỷ lục huy động 281.750 tỉ đồng vốn qua kênh này năm 2016.

Trong số 250.000 tỉ đồng ở trên, có 34.395 tỉ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, 8.000-10.000 tỉ đồng trái phiếu chính quyền địa phương, còn lại hơn 200.000 tỉ đồng là trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Theo Bộ Tài chính, năm 2017, Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu (từ dưới 1 năm đến 30 năm). Trong đó, kỳ hạn từ dưới 1 năm đến 3 năm chiếm khoảng 20%, kỳ hạn từ 5 năm đến 10 năm chiếm khoảng 60%, kỳ hạn từ 15 năm trở lên chiếm khoảng 20%.

Về sản phẩm phát hành, cơ quan này tiếp tục duy trì phát hành 3 sản phẩm: trái phiếu thanh toán lãi định kỳ mỗi năm một lần, trái phiếu có kỳ hạn trả lãi đầu tiên ngắn hoặc dài hơn kỳ hạn chuẩn (long short coupon bond) và trái phiếu không thanh toán lãi định kỳ (zero coupon bond).

Từ phía nhà tổ chức, điều hành thị trường, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, năm 2017 họ sẽ hướng đến 3 mục tiêu chính: đa dạng hóa sản phẩm, tăng tính thanh khoản thị trường và tối đa hóa minh bạch thông tin thị trường. HNX sẽ xúc tiến việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương xanh trên cơ sở nhu cầu của tổ chức phát hành; phát triển hệ thống giao dịch trái phiếu có lãi suất thả nổi, ra mắt hai sản phẩm repos mới: vay trái phiếu Chính phủ để bán và bán/mua lại (sell/buy back).

Đồng thời, đề án phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được hoàn thiện, và xây dựng thông tư phát hành trái phiếu doanh nghiệp, xây dựng cổng thông tin riêng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đây cũng là những bước đi nhằm sớm có một thị trường trái phiếu doanh nghiệp cho Việt Nam.

Theo Kho bạc Nhà nước, thị trường trái phiếu Chính phủ sơ cấp năm 2016 tăng trưởng gấp hơn 1,4 lần so với năm 2015 với tổng khối lượng phát hành của Kho bạc Nhà nước đạt 281.750 tỉ đồng, tăng 26,85% so với năm 2015.

Quy mô thị trường trái phiếu Chính phủ ngày càng mở rộng. Tính đến 31-12-2016, dư nợ trái phiếu Chính phủ đạt khoảng 26% GDP, cũng là tỷ trọng cao nhất từ trước tới nay.

Quy mô niêm yết toàn thị trường năm 2016 đạt 930.528 tỉ đồng, tăng 23,5% so với năm 2015 và tăng 65,82% so với năm 2013. Kỳ hạn niêm yết bình quân cũng tăng qua các năm và năm 2016 đã đạt trên 5 năm (5,21 năm).

Giao dịch thứ cấp ngày càng sôi động, đặc biệt là năm 2016, tăng 73,84% so với năm 2015. Giá trị giao dịch bình quân phiên tăng mạnh so với 2015 (đạt 6.353 tỉ đồng/phiên).

Năm 2016, tần suất tham dự thầu và giá trị trúng thầu của khối ngoại có sự tăng trưởng ấn tượng cả về giá trị (88%) và tỷ trọng so với năm 2015.