Tiếp tục phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2008, ngày 26-3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các thành viên Chính phủ tiếp tục đóng góp ý kiến vào một số dự án Luật trong đó có dự án Luật Công nghệ cao.