Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Huy động toàn dân tham gia công tác dân số

Gốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cần huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị vào công tác dân số-kế hoạch hóa dân số để thực hiện mục tiêu đến năm 2010, tỷ lệ tăng dân số Việt Nam còn 1,14% và đạt mức sinh thay thế.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/259200/Default.aspx