TT - Sáng 12-4, dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng - trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về qui hoạch điện VI Hoàng Trung Hải, ban chỉ đạo đã có cuộc họp khẩn về tình hình cung ứng điện trong mùa khô 2008.