Huy động trái phiếu Chính phủ đạt 17,3% kế hoạch

Tính đến ngày 30.6, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 69.087 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 17,3% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao (400.000 tỷ đồng) với kỳ hạn bình quân 14,75 năm, lãi suất 2,45%/năm.

Kho bạc Nhà nước triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Kho bạc Nhà nước triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Phó tổng giám đốc KBNN Trần Thị Huệ cho biết thông tin này tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm của KBNN sáng 11.7.

Diễn biến này được các chuyên gia kinh tế đánh giá là phù hợp với tiến độ giải ngân đầu tư công.

Theo bà Trần Thị Huệ, trong nửa đầu năm, hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần quan trọng cùng ngành Tài chính thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng, chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe của nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Thị Huệ phát biểu tại hội nghị

Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Thị Huệ phát biểu tại hội nghị

Theo đó, hệ thống kho bạc đã tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin, số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Về công tác chi ngân sách, toàn hệ thống đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, đảm bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đúng nội dung, đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức của pháp luật, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài. Kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định

Trong 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát khoảng 442.342 tỷ đồng chi thường xuyên, bằng 39,8% dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN.

Đối với chi đầu tư, trong 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống đã kiểm soát, thanh toán 156.100 tỷ đồng, bằng 26,8% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng phủ giao. Đồng thời, kiểm soát chi qua KBNN 582.987 tỷ đồng, bằng 24,9% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao.

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân yêu cầu hệ thống kho bạc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân yêu cầu hệ thống kho bạc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

Từ nay đến cuối năm, Tổng giám đốc KBNN Trần Quân yêu cầu các đơn vị KBNN cần chủ động nghiên cứu và khẩn trương hoàn thiện các quy trình về kiểm soát chi, quy trình tự động thanh toán, liên thông các ứng dụng, đồng thời nghiên cứu phân loại, phân luồng các nội dung kiểm soát chi theo mức độ rủi ro để rút ngắn thời gian thanh toán, tạo thuận lợi cho người giao dịch, song vẫn đảm bảo kiểm soát chi, thanh toán đúng quy định.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại để triển khai mở rộng phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử theo lộ trình đã được Bộ Tài chính phê duyệt để vừa tạo thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế, vừa thu nhanh, kịp thời các khoản thu về cho NSNN.

Tin và ảnh: H.Lan

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-phat-trien/huy-dong-trai-phieu-chinh-phu-dat-17-3-ke-hoach-i295177/