Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hủy mã giao dịch, chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho các công ty

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã chuyển quyền sở hữu gần 4 triệu cổ phiếu ACB cho các nhà đầu tư và hủy nhiều mã chứng quyền của các công ty.

VSD vừa chuyển quyền sở hữu gần 4 triệu cổ phiếu ACB cho các nhà đầu tư. (Ảnh minh họa)

VSD vừa chuyển quyền sở hữu gần 4 triệu cổ phiếu ACB cho các nhà đầu tư. (Ảnh minh họa)

Hủy đăng ký chứng quyền của Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của Quý Công ty như sau:

Tên tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tên chứng khoán: Chứng quyền.STB.VND.M.CA.T.2202.2

Mã chứng khoán: CSTB2212

Mã ISIN: VN0CSTB22127

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 1/11/2022

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 4.000.000 Chứng quyền

Kể từ ngày 1/11/2022, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 118/2022/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 13/6/2022 và mã chứng quyền CSTB2212, mã ISIN VN0CSTB22127 sẽ hết hiệu lực.

Từ ngày 8/11, mã chứng quyền CMWG2207 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB hết hiệu lực

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của Quý Công ty như sau:

Tên tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính: Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Tên chứng khoán: Chứng quyền CMWG01MBS22CE

Mã chứng khoán: CMWG2207

Mã ISIN: VN0CMWG22073

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 8/11/2022

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 5.000.000 Chứng quyền

Kể từ ngày 8/11/2022, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 154/2022/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 21/7/2022, mã chứng quyền CMWG2207, mã ISIN VN0CMWG22073 sẽ hết hiệu lực.

Hủy mã trái phiếu TNG119007

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy chứng khoán đăng ký của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại TNG năm 2019

Mã chứng khoán: TNG119007

Mã ISIN: VNTNG1190077

Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng

Lãi suất: 11,5%/năm

Ngày phát hành: 25/10/2019

Ngày đáo hạn: 25/10/2022

Số lượng hủy đăng ký: 136 Trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 136.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 25/10/2022

Kể từ ngày 25/10/2022, mã chứng khoán TNG119007, mã ISIN: VNTNG1190077 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu TNG119007.

VSD sẽ thực hiện rút toàn bộ chứng khoán TNG119007 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký. Đề nghị các Thành viên thực hiện hạch toán rút chứng khoán TNG119007 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.

VSD thông báo để các Thành viên biết và thực hiện.

Chuyển quyền sở hữu gần 4 triệu cổ phiếu ACB

Căn cứ công văn số 5109/UBCK-QLCB ngày 4/8/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán ACB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ACB như sau:

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 24/10/2022.

A.N