Hủy tư cách bốn cổ đông chiến lược của Vinaconex

Gốc
Thực hiện hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thanh tra cổ phần hóa Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo về việc thu hồi 20% cổ phần ưu đãi đối với các nhà đầu tư chiến lược của tổng công ty này.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Vinaconex và các cổ đông chiến lược kiểm điểm, rà soát lại việc thực hiện các quy định của pháp luật về cổ đông chiến lược. Tại cuộc họp, các cổ đông gồm Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội, Công ty Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty Vật liệu xây dựng số 1 xác nhận, khi được lựa chọn là cổ đông chiến lược của Vinaconex, những cổ đông này đã không đủ điều kiện do vi phạm cam kết theo quy định tại Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần. Vì vậy, Bộ Xây dựng quyết định hủy bỏ các đơn vị này khỏi danh sách cổ đông chiến lược. Riêng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) từ khi được phê duyệt là cổ đông chiến lược đã hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện về vốn để Vinaconex phát triển. Do vậy, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp nhận BIDV là cổ đông chiến lược của Vinaconex với số lượng hai triệu cổ phần góp vốn. Tuy nhiên, BIDV phải nộp lại giá trị ưu đãi của ba triệu cổ phần đầu tư từ nguồn vốn ủy thác đầu tư trước 30/10. Đơn vị nào không nộp, Vinaconex có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến các cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý theo quy định.

Tin nóng

Tin mới