Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hủy việc kết hôn trái luật

Gốc

(PL&XH)-Nếu một trong hai bên có yêu cầu ra tòa hủy việc kết hôn trái luật thì tòa căn cứ vào tiết d.1 điểm d mục 1 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP giải quyết.

Hỏi:

Chúng tôi năm mới 17 tuổi đã sống với nhau như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn. Được một thời gian thấy không thể sống được với nhau nên muốn ly hôn. Nay tôi muốn khởi kiện ra tòa yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật thì Tòa sẽ giải quyết như thế nào?

Lê Bích Thủy

bichthuy17@gmai.com

Trả lời:

Nếu một trong hai bên có yêu cầu ra tòa hủy việc kết hôn trái luật thì tòa căn cứ vào tiết d.1 điểm d mục 1 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao giải quyết như sau:

- Nếu đến thời điểm có yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà một bên hoặc cả hai bên vẫn chưa đến tuổi kết hôn thì quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật.

- Nếu đến thời điểm có yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật cả hai bên tuy đã đến tuổi kết hôn, nhưng cuộc sống của họ trong thời gian đã qua không có hạnh phúc, không có tình cảm vợ chồng, thì quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật.

- Nếu đến thời điểm có yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật cả hai bên đã đến tuổi kết hôn, trong thời gian đã qua họ chung sống bình thường, đã có con, có tài sản chung thì không quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật. Nếu mới phát sinh mâu thuẫn và có yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn thì Tòa án thụ lý vụ án để giải quyết ly hôn theo thủ tục chung.

Luật sư Phạm Đức Thảo

Công ty Luật TNHH Á Châu Việt

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/2011112309081890p1002c1021/huy-viec-ket-hon-trai-luat.htm