Các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp

Trong chuyến thăm và kiểm tra tại các đảo của huyện đảo Trường Sa và nhà dàn DKI, Trung tướng Nguyễn Thành Cung – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhận xét, đánh giá về công tác chuẩn bị bầu cử tại đây. Qua công tác kiểm tra bầu cử tại các đảo vừa qua, Trung tướng Nguyễn Thành Cung cho biết: Các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời có Nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể ở cấp mình, gắn triển khai thực hiện công tác bầu cử với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt; tổ chức tốt việc tuyên truyền bầu cử ở các cấp; nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ trên các đảo, hiểu rõ về mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, xác định rõ trách nhiệm chính trị của mỗi quân nhân và là cử tri mẫu mực trong thực hiện bầu cử. Các đơn vị đã thành lập được các tổ bầu cử, niêm yết danh sách cử tri, báo cáo các đơn vị được bầu cử sớm hơn so với ngày quy định được thực hiện theo đúng luật. Trung tướng Nguyễn Thành Cung cho biết, do đặc thù các đơn vị ở khu vực này hầu hết đóng quân trên các đảo xa, đi lại khó khăn, nhất là việc cập nhật thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử có những hạn chế nhất định. Cán bộ, chiến sỹ vừa làm nhiệm vụ huấn luyện, giúp dân phòng tránh bão, cứu hộ, cứu nạn, vừa làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nên đây là một nội dung được Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đặc biệt quan tâm. Tổng cục chính trị đã hướng dẫn, chỉ đạo các quân chủng Phòng không – Không quân, quân chủng Hải Quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị ở khu vực này chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện cụ thể, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kết hợp với các chuyến công tác, kiểm tra của các đoàn trong và ngoài quân đội để nắm tình hình chung trong đó có nội dung công tác bầu cử. Đặc biệt kiểm tra việc thành lập các tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, báo cáo các đơn vị được bầu sớm hơn so với thời gian quy định để đảm bảo cho các đơn vị được tiến hành bầu cử đúng luật định./.