Huyện Như Xuân trồng mới 855 ha rừng

Gốc
Thông tin từ UBND huyện Như Xuân cho biết, 8 tháng đầu năm 2018, toàn huyện đã trồng mới 855 ha rừng.

Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng, ngay từ đầu năm 2018, huyện Như Xuân đã tập trung chỉ đạo các địa phương chuẩn bị hiện trường, như: Xử lý thực bì, đào hố, hợp đồng với các vườn ươm cây giống để cung cấp đủ, kịp thời cho nhân dân. Hiện tại, các đơn vị chuyên môn đang đôn đốc, động viên bà con chuẩn bị đất và giống để tiếp tục trồng những diện tích rừng còn lại và diện tích rừng bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lê Hòa