Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Huyện Quảng Xương Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chiều 27-7, huyện Quảng Xương đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' giai đoạn 2016-2020; quán triệt các chỉ thị, kết luận của của Bộ Chính trị, thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

10 tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương.

5 năm qua, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện trên địa bàn huyện Quảng Xương với tinh thần nghiêm túc, tiếp thu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban, ngành cấp trên một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Nhờ đó, huyện Quảng Xương đã có nhiều thay đổi tích cực, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã không ngừng nỗ lực vươn lên, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra. 27/27 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã giúp nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động, nâng cao ý thức tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Toàn cảnh hội nghị

Việc quán triệt, học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo. Cán bộ, đảng viên được học tập thông qua việc tham gia các hội nghị quán triệt do tỉnh, huyện tổ chức hàng năm, hội nghị toàn thể đảng viên, hội nghị cơ quan, đoàn thể và trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phân phối trong các chương trình bồi dưỡng cảm tình Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới và các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các ban, phòng, ngành và các đoàn thể cấp huyện tổ chức.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 luôn gắn với việc đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn…

Đồng chí Lê Huy Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Xương phát biểu khai mạc hội nghị.

Thời gian tới, huyện Quảng Xương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hướng vào giải quyết những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện nhà. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “Học tập” sang “Làm theo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đề cao phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò gương mẫu của người đứng đầu; xây dựng kế hoạch rèn luyện, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, có biện pháp tập trung giải quyết những bức xúc, nổi cộm về đạo đức, lối sống. Mỗi đảng bộ, chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp tục đăng ký những việc làm theo Bác, gắn liền với việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, gắn với kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cuối năm.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị.

Gắn Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, những cách làm mới, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể và cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật.

Các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, sát với điều kiện thực tế.

15 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương.

Nhân dịp này, 10 tập thể, 15 cá nhân là những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 đã được biểu dương, tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/huyen-quang-xuong-so-ket-5-nam-thuc-hien-chi-thi-so-05-ct-tw-cua-bo-chinh-tri/140931.htm