(HNM) - UBND huyện Sóc Sơn vừa đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép ngừng thực hiện dự án xây dựng tuyến đường chính hướng Đông Tây do nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và điều chuyển 10 tỷ đồng từ dự án này sang dự án xây dựng quốc lộ 3.

Đây là dự án thuộc nguồn vốn của UBND TP giao cho huyện Sóc Sơn làm chủ đầu tư. Với các dự án sử dụng nguồn ngân sách địa phương, huyện Sóc Sơn quyết định ngừng không thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu hồ Nội Bài (tổng mức đầu tư 3,8 tỷ đồng), dự án Xây dựng hệ thống thoát nước thải ở làng cổ Xuân Lai, xã Xuân Thu (4,7 tỷ đồng); giãn thời gian lựa chọn nhà thầu xây lắp các dự án: cải tạo, nâng cấp và mở rộng Trường Tiểu học Minh Trí (13,9 tỷ đồng); dự án phòng học chức năng Trường Trung học cơ sở Trung Giã (9,6 tỷ đồng) và nhà thể chất, phòng học chức năng Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân (6,3 tỷ đồng). Như vậy, số dự án UBND huyện Sóc Sơn ngừng và giãn tiến độ thực hiện trong năm 2011 là 6 dự án đầu tư xây dựng cơ bản.