Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Huyện Tam Nông cần đánh giá và nhân rộng mô hình hiệu quả trong cải cách hành chính

Ngày 15/7, bà Đỗ Thị Thanh Trang - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng đoàn kiểm tra của tỉnh đến huyện Tam Nông kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm.Đoàn đã kiểm tra tại xã Phú Cường, thị trấn Tràm Chim và làm việc với các phòng, ban của huyện.

Năm 2022, Tam Nông đề ra 16 mục tiêu, 23 nhiệm vụ; đến nay, huyện đã thực hiện 12/23 nhiệm vụ (đạt hơn 52%), 20/34 hoạt động (đạt gần 59%); công tác kiểm tra CCHC đối với xã, thị trấn và phòng chuyên môn đạt 100%; hoàn thành đúng hạn và trước hạn 26/26 nhiệm vụ của tỉnh giao; tiếp tục duy trì và vận hành tốt phần mềm quản lý văn bản tại 28 đơn vị, với trên 250 tài khoản sử dụng, nâng tỷ lệ luân chuyển văn bản đi, đến trên phần mềm đạt trên 100%; 100% máy tính được cài đặt phần mềm chống mã độc.

Kiểm tra lĩnh vực Tư Pháp - Hộ tịch tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông

Kiểm tra lĩnh vực Tư Pháp - Hộ tịch tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông

Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện mô hình “Tổ tuyên truyền, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4”… để góp phần tăng tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến và từng bước xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân tại địa phương. Trong kỳ, tổng số hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phát sinh hơn 6.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ 48%; dịch vụ bưu chính công ích đã tiếp nhận và giải quyết trên 8.700 hồ sơ.

Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai, bảo trợ xã hội từ cấp xã đến cấp huyện; tổ chức chứng thực hồ sơ vào ngày thứ bảy khi đến thời điểm chu kỳ có nhiều hồ sơ, giải quyết TTHC cho người dân tại nhà; thí điểm thực hiện lắp đặt số điện thoại hỗ trợ hướng dẫn thành phần hồ sơ TTHC tại các ấp và các nơi đông dân cư trên địa bàn xã Phú Thành B và thí điểm thực hiện mô hình “Trả hồ sơ cho dân tận nhà không tính phí” tại xã Phú Thọ.

Hiện nay, huyện còn gặp khó khăn trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân ở một số lĩnh vực như: nộp hồ sơ trực tuyến; phần mềm một cửa điện tử lĩnh vực bảo trợ xã hội chưa cập nhật kịp thời quy định mới; một số thủ tục đã cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công nhưng đến nay không có phát sinh hồ sơ (trực tiếp và trực tuyến) nên địa phương khó khăn trong việc thực hiện đạt tiêu chí này theo quy định.

Đoàn kiểm tra làm việc với Phòng Nội vụ huyện Tam Nông

Đoàn kiểm tra làm việc với Phòng Nội vụ huyện Tam Nông

Qua đó, huyện đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan cập nhật quy định mới thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội; thay đổi cách tính tỷ lệ % của Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC trong thực hiện Cổng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, đề nghị ngành chức năng kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét bỏ chức năng xác thực tài khoản khi đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia lần đầu đối với các cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, nhằm giúp người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến được nhanh chóng, thuận tiện, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ của người dân.

Đoàn kiểm tra yêu cầu huyện cần đánh giá về những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC được thí điểm, triển khai có hiệu quả để có hướng nhân rộng ra các địa phương còn lại của huyện. UBND huyện cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022 và giai đoạn 2021–2030; thường xuyên theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả, tiến độ nhiệm vụ được giao trong quá trình thực hiện các nội dung về CCHC của các phòng chuyên môn; tăng cường kiểm tra công tác CCHC ở cơ sở, hạn chế sai sót trong giải quyết TTHC.

NGUYỄN LONG

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/huyen-tam-nong-can-danh-gia-va-nhan-rong-mo-hinh-hieu-qua-trong-cai-cach-hanh-chinh-106843.aspx