Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Huyện Thiệu Hóa đã hoàn thành 95,2% tiến độ Tổng điều tra kinh tế đợt 1

Từ ngày 1-3, huyện Thiệu Hóa đã triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (gọi tắt là Tổng điều tra). Theo các đối tượng được quy định, ở giai đoạn 1 toàn huyện có 90 đơn vị sự nghiệp, 14 hiệp hội và 355 doanh nghiệp cần thực hiện kê khai.

Công nhân Công ty TNHH Thiệu Đô, thị trấn Thiệu Hóa (Thiệu Hóa) trong ca sản xuất.

Để hoàn thành giai đoạn 1 của Cuộc tổng điều tra, Chi cục Thống kê huyện Thiệu Hóa đã tham mưu cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện Thiệu Hóa thực hiện tuyên truyền để Nhân dân hiểu ý nghĩa, mục đích của Cuộc tổng điều tra; tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, đôn đốc doanh nghiệp, HTX đẩy nhanh tiến độ thực hiện cung cấp thông tin; kiểm tra các thông tin cung cấp bảo đảm số liệu chính xác, khách quan…

Đến ngày 18-5, huyện Thiệu Hóa đã có 100% đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và 338/355 doanh nghiệp hoàn thành việc kê khai thông tin, đạt tỉ lệ hoàn thành 95,2%. Đến thời điểm hiện tại, huyện Thiệu Hóa được ghi nhận là đơn vị có tỉ lệ hoàn thành cuộc Tổng điều tra đứng thứ 2 trên địa bàn tỉnh (sau huyện Vĩnh Lộc).

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của cuộc Tổng điều tra sẽ kết thúc vào ngày 30-5. Do đó, Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện Thiệu Hóa tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ những doanh nghiệp chưa hoàn thành đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 22-5. Đồng thời, Ban chỉ đạo các cấp chủ động rà soát, cập nhật danh sách các hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng để chuẩn bị cho công tác Tổng điều tra giai đoạn 2.

Lê Hòa

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/huyen-thieu-hoa-da-hoan-thanh-95-2-tien-do-tong-dieu-tra-kinh-te-dot-1/136573.htm