Huyền thoại Chim ưng đêm F-117A Nighthawk nghỉ hưu

Gốc
Kể từ 2017, F-117A Nighthawk sẽ chỉ còn được nhìn thấy như vật trang trí tại các căn cứ quân sự hay đưa vào các bảo tàng không quân.

Minh Tâm

Tin nóng

Tin mới