Huyền thoại hang Tám Cô

Gốc
... Chiều ngày 4.11.1972. Khu vực đường 20 đi qua hang Tám Cô là trọng điểm đánh phá ác liệt. Có vẻ như máy bay Mỹ đánh hơi thấy quân ta đang tập trung một lực lượng xe pháo lớn để vượt trọng điểm, nên bom xối xuống không ngớt.

Tin nóng

Tin mới