Huyện Thống Nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bầu cử

Gốc
Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử H.Thống Nhất Nguyễn Huy Du cho biết, để đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp, Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp trong huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử.
0:00 / 0:00
0:00

Băng-rôn tuyên truyền về cuộc bầu cử được treo tại các tuyến đường chính của H.Thống Nhất. Ảnh: N.Trinh

Theo đó, hệ thống văn bản chỉ đạo của cấp ủy từ huyện đến cơ sở được bảo đảm. Căn cứ vào chỉ đạo này, ủy ban bầu cử các địa phương xây dựng được hệ thống kế hoạch chỉ đạo công tác bầu cử, bảo đảm đúng tiến độ về mặt thời gian, yêu cầu. Đồng thời, lãnh đạo triển khai công tác tuyên truyền, vận động trong toàn dân, nhất là đồng bào có đạo tích cực tham gia đi bầu cử, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

Đến nay, huyện đã lắp đặt mới trên 350 pa-nô cổ động, treo hơn 150 băng-rôn các loại tuyên truyền bầu cử; trang trí cờ hoa tại khu vực trung tâm huyện, các tuyến đường quốc lộ 1 và 20; tổ chức xe hoa lưu động tuyên truyền…

N.Trinh

Nguồn Đồng Nai http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202104/huyen-thong-nhat-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-trong-cong-tac-bau-cu-3051407/