Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Huyện Tĩnh Gia công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Sáng 29-11, tại 3 địa điểm, gồm UBND Thị trấn Tĩnh Gia, UBND xã Các Sơn và UBND xã Triêu Dương, huyện Tĩnh Gia đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tĩnh Gia.

Hình ảnh tại buổi Lễ công bố sát nhập xã Triêu Dương vào xã Hải Ninh trở thành xã Hải Ninh mới.

Tại buổi lễ công bố, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ UBND huyện Tĩnh Gia đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa đối với các xã thuộc huyện Tĩnh Gia; Triển khai kế hoạch của UBND huyện Tĩnh Gia về thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, huyện Tĩnh Gia thực hiện sát nhập 6 đơn vị hành chính thành 3 đơn vị hành chính, cụ thể: Nhập toàn bộ 4,00 km2 diện tích tự nhiên, 3.278 người của xã Triêu Dương vào xã Hải Ninh. Sau khi nhập, xã Hải Ninh có 10,14 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.018 người. Nhập toàn bộ 12,17 km2 diện tích tự nhiên, 3.562 người của xã Hùng Sơn vào xã Các Sơn. Sau khi nhập, xã Các Sơn có 36,1 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.326 người. Nhập toàn bộ 6,38 km2 diện tích tự nhiên, 7.552 người của xã Hải Hòa vào thị trấn Tĩnh Gia. Sau khi nhập, thị trấn Tĩnh Gia có 7,63 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.027 người. Đơn vị hành chính cấp xã mới trên địa bàn huyện Tĩnh Gia sẽ chính thức hoạt động từ 00 giờ 00 phút ngày 1-12-2019.

Tại buổi lễ, Huyện ủy Tĩnh Gia cũng đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về thành lập tổ chức Đảng và Ban Chấp hành Đảng bộ các xã Các Sơn, xã Hải Ninh và Thị trấn Tĩnh Gia và các chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia về kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của các đơn vị mới sát nhập.

Được biết, sau khi sát nhập, huyện Tĩnh Gia còn 31 đơn vị hành chính, gồm 30 xã và 1 thị trấn, giảm 3 đơn vị so với trước khi sát nhập.

Sỹ Thành

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/huyen-tinh-gia-cong-bo-nghi-quyet-so-786-nq-ubtvqh14-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-ve-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-xa/111046.htm