Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Huyện ủy Cam Lâm: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Huyện ủy Cam Lâm vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, các nhiệm vụ công tác trên lĩnh vực xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đặc biệt là tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong năm, Đảng bộ huyện kết nạp được 148 đảng viên mới, đạt 112% so với kế hoạch năm, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên 2.629 đồng chí…

Năm 2022, Đảng bộ huyện phấn đấu kết nạp 132 đảng viên trở lên, trong đó có 55% trở lên trong độ tuổi thanh niên; 100% tổ chức Đảng có kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát...

Dịp này, Đảng bộ huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021 và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017- 2021); 8 tập thể được khen thưởng theo chuyên đề năm 2021.

Thanh Nội

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202201/huyen-uy-cam-lam-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2021-8241214/