Cùng với các đảng bộ trong tỉnh Phú Thọ, thời gian này, huyện ủy Hạ Hòa đang tập trung chỉ đạo Đại hội đảng bộ cơ sở. Đây là dịp để các đảng viên nhìn lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu đại hội đảng bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ.

Nét nổi bật đó là, các đảng bộ trực thuộc đã bám sát chỉ đạo của huyện ủy tập trung cho chương trình trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phá về phát triển kinh tế - động lực để các đảng bộ vươn lên, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu cơ bản đại hội đảng bộ huyện đã đề ra. Trao đổi với chúng tôi về cơ sở để đảng bộ huyện thực hiện tốt những chỉ tiêu cơ bản đề ra trong nhiệm kỳ đại hội Đảng vừa qua, Bí thư Huyện ủy Phạm Xuân Khai nêu rõ: Phải coi trọng việc xây dựng chương trình công tác bám sát với nghị quyết đã đề ra, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để có sự tập trung chỉ đạo sát sao. Trong cả nhiệm kỳ BCH và Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành 27 nghị quyết, 9 chương trình hành động, 57 kế hoạch thực hiện. Việc ban hành nghị quyết của BCH luôn được coi trọng bởi đây là sự cụ thể hóa trong chỉ đạo, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy. Vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức là yếu tố quan trọng để Nghị quyết đi vào cuộc sống, chính vì vậy chúng tôi thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng với từng đồng chí cấp ủy viên phụ trách, yêu cầu mỗi cá nhân phải xây dựng chương trình công tác cho đơn vị, tổ chức mình phụ trách phù hợp và thống nhất chung với các hoạt động của huyện. Nghị quyết của Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế thực hiện các chương trình trọng tâm, trọng điểm là sản xuất nông nghiệp hàng hóa và xây dựng kết cấu hạ tầng tạo khâu đột phá được đảng bộ địa phương tập trung chỉ đạo đi vào cuộc sống khá hiệu quả, đảm bảo cho phát triển kinh tế ổn định vững chắc. Huyện ủy nhất quán quan điểm chỉ đạo nâng cao nhận thức đối với cán bộ và nhân dân, khuyến khích người dân có chí vươn lên làm giàu. Xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy hoạch để phân định các vùng sản xuất tập trung, từ đó có sự đầu tư hợp lý nhằm tạo ra các tiểu vùng sản xuất hàng hóa có số lượng và chất lượng cao đảm bảo năng lực cạnh tranh trên thị trường; coi trọng khâu chuyển giao kĩ thuật, lựa chọn giống vật nuôi, cây trồng phù hợp cho năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế cao đưa vào sản xuất. Tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết, liên kết với các trung tâm, các viện nghiên cứu, nhà khoa học, các doanh nghiệp để chuyển giao tiến bộ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất nông lâm nghiệp và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân. Đến với các địa phương của huyện Hạ Hòa điều dễ thấy đó là kinh tế nông thôn phát triển làm đổi thay căn bản các làng quê. Về xã Phụ Khánh chúng tôi được lãnh đạo xã cho biết những năm qua xã đã bám sát chỉ đạo của huyện và căn cứ thực tế của địa phương mình để hướng dẫn bà con theo 3 hướng chính là trồng, thâm canh cây chè và cây nguyên liệu giấy, nuôi thủy sản và nuôi bò thương phẩm. Đó là những thế mạnh cho hiệu quả kinh tế cao. Nhờ phát triển theo hướng này một số hộ trở nên giàu có. Cho tới nay Phụ Khánh đã xóa hết nhà tạm cho hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể so với trước đây. Xã Ấm Hạ trước đây là một xã nghèo, nhiều nhà tranh vách đất, nay 80% các gia đình có nhà xây kiên cố; hệ thống các công trình phúc lợi và hạ tầng với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm được cơ bản hoàn thiện và đang được hoàn thiện. Cơ sở hạ tầng như điện, đường giao thông liên khu, liên xã, trường học, trạm y tế là những điều mà người dân mơ ước nay đã trở thành hiện thực. Cây chè có tiềm năng kinh tế được chọn là cây chủ lực xóa đói giảm nghèo. Người nông dân Ấm Hạ biết ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, biết tận dụng những lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế đồi rừng, phát triển các dịch vụ. Những mục tiêu phát triển mà đại hội Đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ hầu hết đã đạt được. Nhờ các biện pháp thâm canh, đưa tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp (NLN) được coi trọng vì vậy ngay trong sản xuất NLN cũng có bước chuyển biến tích cực về cơ cấu. Cây trồng vật nuôi có năng suất thấp qua quá trình khảo nghiệm được thay thế dần bằng các cây con phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng cho giá trị kinh tế cao, đầu ra ổn định. Trong nông lâm nghiệp, bên cạnh tăng tỷ trọng chăn nuôi, chương trình thủy sản và phát triển lâm nghiệp là 2 mũi nhọn được huyện chỉ đạo tích cực. Từ việc làm thí điểm cho hiệu quả kinh tế cao, chương trình đã được bà con nông dân hưởng ứng tích cực nên phát triển rộng khắp. Chính vì thế thủy sản có sự bứt phá rất mạnh về diện tích, năng suất và sản lượng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sản xuất NLN. Sự chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp đã tạo khả năng phát triển đa dạng, hiệu quả, thế mạnh của từng vùng, từng lĩnh vực được khai thác tốt hơn, chuyển dần sang sản xuất hàng hóa. Không chỉ ở Phụ Khánh, Ấm Hạ, nhiều xã nghèo của Hạ Hòa đang chuyển mình vươn dậy. Mô hình hộ gia đình thu nhập cao đã và đang được nhân rộng có ở các xã Ấm Thượng, Văn Lang, Liên Phương, Hiền Lương, Lệnh Khanh, Đan Thượng... Là huyện không có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp song những năm qua với việc vận dụng những cơ chế ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn, huyện đã duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Một số doanh nghiệp đã đầu tư đổi mới công nghệ, đa dạng mẫu mã sản phẩm, khai thác những tiềm năng nguyên liệu sẵn có như chè, caolin, cây nguyên liệu để nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp bình quân đạt 13,5%, thương mại, du lịch, dịch vụ đạt 18,5%; đặc biệt giá trị sản xuất bình quân đạt 14,1 triệu đồng/người/năm tăng cao nhiều lần so với chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXI đề ra. Các ngành dịch vụ phát triển từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân, giải quyết việc làm tăng thu nhâp cho hàng ngàn lao động. Trong cả nhiệm kỳ, mặc dù có những năm thiên tai tàn phá khốc liệt song Hạ Hòa vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 11,7%/năm, vượt chỉ tiêu đại hội Đảng bộ huyện đề ra (11,5%). Sản lượng lương thực chung trong nhiệm kỳ ở mức 42.560 tấn vượt gần 2 ngàn tấn so với chỉ tiêu, bình quân lương thực ở mức xấp xỉ 417kg/người/năm. Xét về tỷ trọng cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ, có thể còn thấp hơn so với một số địa phương khác cho thấy các Nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch của Huyện ủy đã có tác động tích cực tới phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh-quốc phòng trên địa bàn một huyện miền núi còn nghèo như Hạ Hòa. Trên đà những kết quả đạt được, Huyện ủy sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá “nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa; xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch dịch vụ và đô thị thu hút các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh du lịch, đưa du lịch - dịch vụ, thương mại trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Quan tâm đúng mức đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm với khu vực nông nghiệp nông thôn. Tin tưởng rằng, bằng sự xác định đúng và trúng trọng tâm, trọng điểm phát triển kinh tế, Hạ Hòa sẽ khai thác tốt hơn tiềm năng thế mạnh sẵn có của huyện, phát triển kinh tế toàn diện, tạo sự bứt phá mạnh mẽ về tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong những năm tới./.