Huyện Xuân Lộc: Giải quyết hơn 7,2 ngàn việc làm cho người lao động

Gốc
Đến hết tháng 8-2019, huyện Xuân Lộc giải quyết việc làm cho 7.253 lao động, đạt 96,7% kế hoạch năm; trong đó, đưa vào làm việc ở các doanh nghiệp 4.387 lao động, giải quyết việc làm tại chỗ từ nguồn vốn vay 2.148 lao động, tạo việc làm từ chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn là 718 lao động.

Ảnh minh họa

Huyện cũng tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động và tuyên truyền pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội cho trên 350 người là cán bộ xã, thị trấn và quản lý các doanh nghiệp. Huyện thành lập đoàn kiểm tra pháp luật lao động và tổ chức kiểm tra pháp luật lao động tại 19 doanh nghiệp, qua kiểm tra, các doanh nghiệp đều thực hiện tốt pháp luật lao động.

Ngọc Liên